VALERIA GAPCHENKO | U R POWER MAGAZINE AUGUST 2017


Photographer: Aekarat Ubonsri

Style: Sanshaii

Makeup: Vansuk Boonprasert

Hair: Seiko Pornpijaipak

#VALERIA