Valeria | U R Power Magazine August 2017
photographer: Aekarat Ubonsri, style: Sanshaii, makeup: Vansuk Boonprasert, hair: Seiko Pornpijaipak