Tina | L'Officiel Lithuania May 2019










photo: Chrissi Treegarden, style: Masha Medusa, makeup: Georgia Dimitriou