Nancy | Nike Jerseys
Photography: Masha Demianova Style: Elissey Kostsov Makeup: Anna Khomenko

Hair: Tatiana Preobrazhenskaya